Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej

Jan Borowiec

Abstract

The subject of the research are the effects of the EU’s sustainable development strategy. Based on the analysis of indicators of sustainable development an assessment of the progress in achieving the objectives of this strategy in the Union and the Member States has been made. The studies show that the effects vary depending on the dimensions of sustainable development and the corresponding thematic areas and on the Member States. There is a close correlation between the level of economic development and the effects of implementing the concept of sustainable development, especially with regard to social development.
Author Jan Borowiec (ES / DEPaERS)
Jan Borowiec,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages165-174
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, strategia rozwoju zrównoważonego, Unia Europejska
Keywords in EnglishEuropean Union, sustainable development, sustainable development strategy
Abstract in PolishPrzedmiotem badań są efekty realizacji strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. Na podstawie analizy wskaźników rozwoju zrównoważonego dokonano oceny postępu w osiąganiu celów tej strategii w poszczególnych państwach członkowskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że efekty te są bardzo zróżnicowane w zależności od wymiarów rozwoju zrównoważonego i odpowiadającym im obszarom tematycznym, jak i państw członkowskich. Badania wskazują również na istnienie w Unii ścisłej współzależności między poziomem rozwoju gospodarczego a efektami wdrażania założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza od odniesieniu do rozwoju społecznego.
DOIDOI:10.18276/SIP.2017.47/2-15
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back