Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej

Dorota Korenik

Abstract

The object of the study are the conditions which should be fulfilled by a public-private partnership (PPP ) in order to implement a public service in a profitable way. The aim of the study is to create a comprehensive approach to the concept of PPP s as a solution to the problem of a sustainable and effective implementation of a public service.
Author Dorota Korenik (ES / DF)
Dorota Korenik,,
- Department of Finance
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, [1896-382X], (B 8 pkt)
Issue year2015
No118
Pages181-195
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpartnerstwo publiczno-prywatne, rentowność usługi publicznej, warunki realizacji
Keywords in Englishpublic-private partnership, profitable of public service, implementation conditions
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania są warunki, jakie powinno spełniać partnerstwo publiczno-prywatne (PPP ), aby możliwa była realizacja usługi publicznej w sposób ciągły i rentowny. Celem jest stworzenie koncepcji kompletnego podejścia do PPP jako rozwiązania problemu trwałej i efektywnej usługi publicznej.
DOIDOI:10.18276/epu.2015.118-13
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nr25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back