Perspektywy rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Agnieszka Sokołowska-Durkalec , Edyta Tabaszewska-Zajbert

Abstract

In this article, of theoretical knowledge nature, the directions of development of the concept of Corporate Social Responsibility has been presented. In addition, the article presents a synthetic overview of the current acquis on the subject, the features of the contemporary concept of Corporate Social Responsibility, and the fundamental values adopted in the socially responsible enterprise with feasible to apply methods and techniques.
Author Agnieszka Sokołowska-Durkalec (EMaT / DES)
Agnieszka Sokołowska-Durkalec,,
- Department of Enterprise Studies
, Edyta Tabaszewska-Zajbert (EMaT / DES)
Edyta Tabaszewska-Zajbert,,
- Department of Enterprise Studies
Other language title versionsThe development prospects of social responsibility of enterprise conception
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages27-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, koncepcja, perspektywy rozwoju, społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo
Keywords in Englishenterprise social responsibility, conception, development prospects, socially responsible enterprise
Abstract in PolishW artykule o charakterze teoriopoznawczym zaprezentowano wybrane kierunki rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawiono syntetyczny przegląd dotychczasowego dorobku w zakresie przedmiotowej problematyki, cechy współczesnego ujęcia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz fundamentalne wartości przyjmowane w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym, ze wskazaniem na możliwe do zastosowania instrumentarium.
DOIDOI:10.15611/mf.2017.4.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44119
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sokolowska-Durkalec_Tabaszewska-Zajbert_Perspektywy_rozwoju_koncepcji_spolecznej_odpowiedzialnosci.pdf 367,25 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back