Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zadłużenie krajów strefy euro

Jerzy Rymarczyk

Abstract

In the article the author analyses the reasons of the crisis of public finance in some euro zone countries. He proves that the excessive debts of these countries is first of all a result of the total crisis (2008-2010), and to a lesser degree the effect of incorrect fiscal policy in the euro zone.
Author Jerzy Rymarczyk (ES / IE / DMa)
Jerzy Rymarczyk,,
- Department of Macroeconomics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No267
Pages241-251
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishStrefa euro, Kryzys finansowy, Deficyt budżetowy, Zadłużenie, Bilans płatniczy
Keywords in EnglishEurozone, Financial crisis, Budget deficit, Indebtedness, Balance of payments
Abstract in PolishW artykule autor analizuje przyczyny kryzysu finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro. Dowodzi, że nadmierne zadłużenie tych krajów jest przede wszystkim następstwem globalnego kryzysu finansowego (2008-2010), a w mniejszym stopniu skutkiem błędnej polityki fiskalnej w strefie euro.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrKształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back