Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne

Piotr Wanicki

Abstract

Purpose – he implementation of innovative projects is one of the factors that affects the value of an enterprise. This is reflected in the higher value of companies that carry out innovative activities and implement its results in relation to traditional companies. The aim of the article is to analyze the determinants of valuation of companies implementing innovative projects. Design/methodology/approach – Literature analysis and deductive reasoning were used to identify the determinants of the valuation of innovative companies. Findings – The subject of the study was the identification of factors that influence the creation of the value of an enterprise pursuing an innovative activity. The analysis focused on the conditioning of innovative actions that have an impact on the value of an enterprise. Originality/value – Research in the field of enterprise valuation of innovative projects is an important research area in the context of both processes and value measurement.
Author Piotr Wanicki (MISaF / IR / DoATaFA)
Piotr Wanicki,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Other language title versionsConditional valuation of companies implementing innovative projects
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5/2 (89)
Pages343-350
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwycena przedsiębiorstw, projekty innowacyjne, tworzenie wartości
Keywords in Englishenterprise valuation, innovative projects, value creation
Abstract in PolishCel – Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Metodologia badania – Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną. Wynik – Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-27
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/5731/
Languagepl polski
File
Wanicki_Uwarunkowania_wyceny_przedsiebiorstw_realizujacych_projekty.pdf of 05-10-2018
340,9 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back