Oszustwa karuzelowe w podatku VAT w kontekście działań kontroli skarbowej

Marta Mielniczuk-Stelmach

Abstract

The aim of the following study is the characteristic of carousel frauds in VAT, performed with the consideration of the specific roles played by the entities involved in the said fraud and in terms of their features, which after identification by the fiscal authorities allow to take necessary measures to stop any activities being in breach with VAT legislation. In the following section of the study, the statistical data analysis of fiscal inspectorate activities in Poland in years 2012-2016 was performed. Based on that data analysis, it was conducted that the state authorities indicate the entities for fiscal control more and more accurately, increasing this way year by year the amount and the percentage contribution of VAT receipts, and the quantity and value of the detected unreliable VAT invoices. Such a tendency gives the chance to state authorities for effective fight and interruption of criminal activities, especially dangerous to the State Treasury.
Author Marta Mielniczuk-Stelmach (WUE)
Marta Mielniczuk-Stelmach,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsCarousel fraud in VAT in fiscal inspectorate activities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages126-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatek VAT, karuzele podatkowe, kontrola skarbowa
Keywords in EnglishVAT, carousel fraud in VAT, fiscal control
Abstract in PolishCelem opracowania jest charakterystyka przestępstw karuzelowych w podatku VAT, z uwzględnieniem specyficznych ról odgrywanych przez podmioty biorące udział w oszukańczym procederze, dokonana również poprzez pryzmat ich cech szczególnych, których zidentyfikowanie przez organy kontroli skarbowej daje asumpt do podjęcia określonych działań w celu przerwania zachowań niezgodnych z prawem podatkowym. W dalszej części artykułu dokonano analizy danych statystycznych dotyczących działań kontroli skarbowej w Polsce w latach 2012-2016, z których wynika, iż organy państwa coraz trafniej typują podmioty do postępowań kontrolnych, z roku na rok wzrasta kwota i udział procentowy ustaleń z tytułu podatku VAT, a także liczba i wartość wykrywanych nierzetelnych faktur VAT. Taka tendencja daje szansę na skuteczną walkę organów państwa i przerwanie niezwykle groźnego dla Skarbu Państwa przestępczego procederu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43737
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mielniczuk_Stelmach_Oszustwa_karuzelowe_w_podatku_vat.pdf 871,24 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back