Przegląd klasyfikacji kosztów jakości - ujęcie teoretyczne

Wojciech Sadkowski , Bartosz Kołodziejczuk

Abstract

The article deals with the problems of identification and division of quality costs in companies. These costs are the most important part of the quality costs calculation ‒ a tool used to effectively manage them. The main objective of this paper is to present the most important classifications of quality costs. The first part of the article includes a historical view of the first divisions of quality costs. In the second and third parts the authors focus on the new approaches to the classification of those costs and presentation of contemporary models. The object of the study are the quality costs occurring in companies. In the elaboration the authors used a method of critical analysis of the scientific literature in the field of quality management and accounting and methods of induction and deduction. In conclusion, the authors point to the universal classification of quality costs in companies.
Author Wojciech Sadkowski
Wojciech Sadkowski,,
-
, Bartosz Kołodziejczuk (EMaT)
Bartosz Kołodziejczuk,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsReview of the classification of quality costs - theoretical approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages364-375
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjakość, klasyfikacja, koszty jakości
Keywords in Englishquality, classification, quality costs
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problematyki identyfikacji i podziału kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Koszty te stanowią najważniejszą część rachunku kosztów jakości – narzędzia wykorzystywanego do efektywnego zarządzania nimi. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych klasyfikacji kosztów jakości. Pierwsza część pracy zawiera historyczny zarys pierwszych podziałów kosztów jakości. W drugiej i trzeciej części autorzy skupiają się na nowych podejściach do klasyfikacji tych kosztów oraz prezentacji współczesnych modeli. Obiektem badań są koszty jakości występujące w przedsiębiorstwach. W opracowaniu autorzy zastosowali metodę krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością i rachunkowości oraz wykorzystano metody indukcji i dedukcji. Podsumowaniem artykułu jest wskazanie przez autorów uniwersalnej klasyfikacji kosztów jakości dla przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.33
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42284
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kolodziejczuk_Przeglad_klasyfikacji_kosztow_jakosci_ujecie.pdf 828,89 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back