Niewykorzystany kapitał ludzki w podregionach województwa dolnośląskiego

Grzegorz Tekieli

Abstract

With the development of the knowledge economy and advanced techniques of human capital has become one of the most important factors of competitiveness of local and regional economies. The aim of this paper is to analyze and assess the untapped human capital in Lower Silesia in 2004-2013. The focus of both the situation in Lower Silesia, as well as its sub-regions. Particular attention is devoted to such topics as: the number of unemployed in relation to the number of people working and the need for employees with specific qualifications. Identification studies were carried out unused human capital in each of the 5 sub-regions and in Lower Silesia province. The most important proposals include an increase in unused human capital in the form of the number of unemployed persons with higher education, while the positive aspects of it should be noted declining share of people with at least 11 years of professional experience
Author Grzegorz Tekieli (EMaT)
Grzegorz Tekieli,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsUnused human capital of lower silesia voivodeship sub-regions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No392
Pages147-154
Keywords in Polishkapitał ludzki, osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem, województwo dolnośląskie
Keywords in Englishhuman capital, the unemployed with higher education, Lower Silesia Voivodeship
Abstract in PolishWraz z rozwojem gospodarki wiedzy i zaawansowanych technik kapitał ludzki stał się jednym z istotniejszych czynników konkurencyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Celem artykułu jest analiza i ocena niewykorzystanego kapitału ludzkiego w województwie dolnośląskim w latach 2004-2013. Przedmiot zainteresowania stanowi zarówno sytuacja w województwie dolnośląskim, jak i jego podregionach. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: liczba osób bezrobotnych w relacji do liczby osób pracujących oraz zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach. Przeprowadzono badania identyfikacyjne niewykorzystanego kapitału ludzkiego w każdym z 5 podregionów województwa dolnośląskiego. Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć wzrost niewykorzystanego zasobu kapitału ludzkiego w postaci liczby osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, natomiast jako pozytywne aspekty wskazać należy malejący udział osób bezrobotnych z co najmniej 11-letnim doświadczeniem zawodowym
DOIDOI:10.15611/pn.2015.392.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tekieli_Niewykorzystany_kapital_ludzki_w_podregionach.pdf 421,52 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back