Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku

Marta Pawłowska , Bartosz Szyrwiel

Abstract

The Silk Road is one of the oldest known trade routes connecting Europe with Far East. The article aims to examine not only the issue of the New Silk Road, but also its opportunities and threats. The article shows the history of the ancient and medieval trade route with a comparison between today’s New Silk Road and the old one. People’s Republic of China is the main initiator of whole concept and their current foreign policy has been analyzed in geopolitical and economic terms. The article shows also dangers of expansion of the Middle Kingdom and logistic challenges facing countries involved in the implementation of the concept of One Belt One Road.
Author Marta Pawłowska (WUEB)
Marta Pawłowska,,
- Wroclaw University of Economics and Business
, Bartosz Szyrwiel
Bartosz Szyrwiel,,
-
Other language title versionsConcept of the New Silk Road
Pages54-64
Publication size in sheets0.5
Book Szozda Natalia, Pawłowska Marta (eds.): Logistyka i transport, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376958019, 88 p.
Szozda_Pawlowska_Logistyka_i_transport.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishNowy Jedwabny Szlak, Chiny, transport, logistyka, geopolityka
Keywords in Englishthe New Silk Road, China, One Belt, One Road, transport, logistics, geopolitics
Abstract in PolishJedwabny Szlak jest jednym z najstarszych znanych szlaków handlowych łączących Europę z Dalekim Wschodem. W artykule analizie poddano zagadnienia zarówno Nowego Jedwabnego Szlaku, jak i korzyści i zagrożenia płynące z tej koncepcji. Opracowano rys historyczny antycznych i średniowiecznych połączeń handlowych oraz porównano je ze stanem współczesnym. Motorem napędowym przedsięwzięcia pozostaje Chińska Republika Ludowa, której retoryka i polityka zagraniczna zostają poddane analizie pod kątem geopolitycznym i gospodarczym. Wskazano zagrożenia z ekspansji Państwa Środka, wyzwania logistyczne stojące przed branżą TSL oraz państwami biorącymi udział w realizowaniu wizji One Belt, One Road. Artykuł omawia koncepcje z różnych perspektyw. Wykorzystano techniki badawcze, takie jak: analiza, analogia, porównanie, uogólnianie oraz wnioskowanie dedukcyjne. Przeanalizowano materiały pochodzące z różnych źródeł.
Languagepl polski
File
Pawlowska_Szyrwiel_Koncepcja_Nowego_Jedwabnego_Szlaku.pdf 269,77 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back