Źródła przychodów a konstrukcja rachunku wyniku podatkowego

Michał Poszwa

Abstract

The aim of the article is to analyze the consequences of distinguishing sources of revenues obtained as part of business operations for the procedure and organization of the tax result account. The subject of the analysis are the provisions of the Act on Corporate Income Tax. Taxpayers determine the taxable income taking into account the areas of activity, income from which must be determined separately. In particular, it is necessary to separate the revenues and costs defined as capital and other gains. The article uses the method of analysis of legal regulations and literature on the subject. The result of the research is the identification and analysis of revenues classified to individual sources, as well as the analysis of the consequences of their separation for the procedure of determining costs. The tax deductible costs should be allocated to the source of income on the basis of source documents and settlements. This will allow correct determination of income from a given source.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe sources of revenue vs. the construction of the tax result account.
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages105-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishźródła przychodów, grupowanie kosztów, rachunek wyniku podatkowego
Keywords in Englishsources of revenue, costs grouping, tax result account
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza konsekwencji wyodrębnienia źródeł przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dla procedury i organizacji rachunku wyniku podatkowego. Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy podlegający ustawie ustalają dochód do opodatkowania, uwzględniając obszary działalności, z których dochody muszą być ustalane odrębnie. Konieczne jest zwłaszcza wyodrębnienie przychodów i kosztów określonych jako zyski kapitałowe oraz pozostałe. W artykule zastosowano metodę analizy regulacji prawnych oraz literatury przedmiotu. Rezultatem przedstawionych badań jest identyfikacja i analiza przychodów zaliczanych do poszczególnych źródeł, a także analiza konsekwencji ich wyodrębniania dla procedury ustalania kosztów. Koszty uzyskania przychodów powinny zostać przyporządkowane do źródła przychodów na podstawie dowodów źródłowych i rozliczeń. Pozwoli to na prawidłowe ustalenie dochodu z danego źródła.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50196
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Poszwa_zrodla_przychodow_a_konstrukcja_rachunku_wynikow.pdf 279,71 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back