Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym a zarządzanie wartością

Michał Poszwa

Abstract

The aim of the article is to analyze the tax consequences of the occurrence of thin capitalization and the possibility of applying instruments of influence on the amount of income tax and hence on the value of the enterprise. The paper presents the problem of recognizing the cost of repayment financing in the tax account in the context of value management. These costs are subject to capping under thin capitalization. Thin capitalization means that shareholders use debt financing instead of increasing equity. The purpose of such proceedings is primarily to obtain tax benefits. These benefits result from lower taxation of interest than dividends. The use of large-scale back-to-back funding has led to restrictions to prevent erosion of the tax base. These constraints force taxpayers to adjust their efforts to use tax instruments to implement a corporate value-added strategy
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/2
Pages123-133
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinansowanie działalności, podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodów, koszty finansowania, podatkowe prawa wyboru
Keywords in Englishbusiness financing, income tax, tax costs, financing costs, tax options
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza konsekwencji podatkowych występowania tzw. niedostatecznej kapitalizacji oraz możliwości zastosowania instrumentów wpływu na wysokość podatku dochodowego a przez to na wartość przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono problematykę uznawania kosztów finansowania zwrotnego w rachunku podatkowym w kontekście zarządzania wartością. Koszty te w warunkach niedostatecznej kapitalizacji podlegają limitowaniu. Niedostateczna kapitalizacja oznacza stosowanie przez udziałowców finansowania długiem zamiast zwiększania kapitału własnego. Celem takiego postępowania jest przede wszystkim uzyskanie korzyści podatkowych. Korzyści te wynikają z niższego opodatkowania odsetek niż dywidendy. Stosowanie finansowania zwrotnego na szeroką skalę spowodowało, że wprowadzono ograniczenia, które mają zapobiegać erozji podstawy opodatkowania. Ograniczenia te wymuszają na podatnikach działania dostosowawcze zmierzające do wykorzystania instrumentów podatkowych w realizacji strategii zwiększania wartości przedsiębiorstwa
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
Languagepl polski
File
Poszwa_Niedostateczna_kapitalizacja_w_podatku2017.pdf 222,72 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back