Przepisy uszczelniające VAT – analiza zmian na 1 stycznia 2017 roku

Aleksandra Trzeciak

Abstract

The merchandise and service law has been again amended and came into life on 1 January 2017. This article has applied the following testing methods: study of literature, analysis and inference. New regulations implement innovative solutions, increasing the efficiency in execution of the VAT. It contains, among others, the extension in using the procedure of reverse VAT charge, the restrictions in seeking the VAT refund in advance, fewer people with their payoff possibilities in the quarter of a year, imposing the submitting of electronic document, implementing additional sanctions and the extension of duration of the higher rates of Vat taxes to the end of 2018. Thanks to these regulations, the revenue services obtained new tools to fight with tax cheaters and irregularities in Vat taxes payoffs. The purpose of the article is to analyse the amendments made to the VAT Act entered into force on 1 January 2017.
Author Aleksandra Trzeciak (WUE)
Aleksandra Trzeciak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsRegulation specifying the VAT ‒ the analysis of changes for 1 January 2017
Pages109-115
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishpodatek VAT, ustawa o VAT, podatki pośrednie
Keywords in EnglishVAT, VAT Act, indirect taxes
Abstract in PolishUstawa o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) kolejny raz uległa dużej nowelizacji i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. W artykule zostały zastosowane następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe rozwiązania mające na celu usprawnienie kwestii ściągalności podatku VAT. Zalicza się do nich m.in.: rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, ograniczenie możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w przyspieszonym terminie oraz zawężenie kwestii rozliczeń kwartalnych, wdrożenie obowiązku elektronicznego składania deklaracji, wprowadzenie dodatkowych sankcji oraz przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 roku. Przez wprowadzenie nowych zmian organy podatkowe otrzymały kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT.
Languagepl polski
File
Trzeciak_Przepisy_uszczelniajace_vat_analiza_zmian.pdf 528,79 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back