The Market in Sustainable Development Policy

Andrzej Graczyk

Abstract

The aim of the article is to present and assess the role of the market and market mechanisms in devising a sustainable development policy. The idea of sustainable development was a reaction to market errors. International documents and declarations do not indicate the role of the market in sustainable development. The market is the environment of all activities shaping development. An appropriately shaped market and market mechanisms and instruments can foster the implementation of sustainable development. The general policy of sustainable development created by the state does not use market and its mechanisms. The appropriate place for them are three horizontal policies: economic, social and environmental. The article indicates actions for and limitations to their market orientation towards sustainable development. The application scope of market-based instruments under the policy is also a determinant of policy marketisation.
Autor Andrzej Graczyk (NE / IEi / KEE)
Andrzej Graczyk
- Katedra Ekonomii Ekologicznej
Inne wersje tytułuRynek w polityce zrównoważonego rozwoju
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Zarządzania, [Management Issues], ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Rok wydania2018
Tom16
Nr3 (75)
Paginacja28-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrynek, zrównoważony rozwój, polityka państwa
Słowa kluczowe w języku angielskimmarket, sustainable development, state policy
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie i ocena miejsca rynku i mechanizmów rynkowych w tworzeniu polityki zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju była reakcją na błędy rynku. Dokumenty i deklaracje międzynarodowe nie wskazują na rolę rynku w zrównoważonym rozwoju. Rynek jest środowiskiem wszystkich działań kształtujących rozwój. Odpowiednio ukształtowany rynek oraz mechanizmy i instrumenty rynkowe mogą sprzyjać wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Tworzona przez państwo ogólna polityka zrównoważonego rozwoju nie wykorzystuje rynku i mechanizmów rynkowych. Właściwym dla nich miejscem są trzy polityki o charakterze horyzontalnym: gospodarcza, społeczna i ekologiczna. W artykule wskazano działania i ograniczenia dla ich rynkowej orientacji na rozwój zrównoważony. Wyznacznikiem urynkowienia polityki jest też zakres zastosowania w niej instrumentów rynkowych.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.75.1
Języken angielski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót