The role of stakeholders in a developing reference model of city logistics versus the quality of citizens' life

Jarosław Witkowski , Maja Kiba-Janiak

Abstract

The main aim of the paper is to present the role of stakeholders in developing reference model of city logistics versus quality of life. Authors discussed different expectations of stakeholders in relation to the city logistics and introduced assumptions for a referential model of city logistics versus quality of life. The study covered selected results of survey conducted among 1600 residents of three medium sized cities in Poland. Based on the survey's results, the authors made attempts to work out the model of the behavior of residents in relation to different forms of transport
Author Jarosław Witkowski (EMaT / DSMaL)
Jarosław Witkowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Maja Kiba-Janiak (EMaT / DSMaL)
Maja Kiba-Janiak,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2012
No2 (CD nr 2)
Pages1065-1076
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishLogistyka miejska, akcjonariusze, model logistyki miejskiej
Keywords in Englishcity logistics, stakeholders, model of city logistics
Abstract in PolishGłównym celem referatu jest przedstawienie roli interesariuszy w opracowywaniu modelu referencyjnego logistyki miejskiej w aspekcie jakości życia mieszkańców. Autorzy poddali dyskusji zróżnicowane oczekiwania interesariuszy w relacji do logistyki miejskiej oraz zaproponowali założenia do budowy modelu referencyjnego logistyki miejskiej. W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 1600 mieszkańców trzech polskich miast średniej wielkości. Na podstawie wyników badań autorzy dokonali próby opracowania modelu zachowań mieszkańców w relacji do korzystania z różnych form transportu
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*7 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back