Cechy kultury organizacyjnej a metodyki prowadzenia projektów

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

This article presents the relations between features of organizational culture and project management methodologies with special emphasis on the attributes of so-called project culture. General characteristics of practical approach to project management are shown as well. Concerning the typology of organizational culture by Cameron and Quinn it is found out that acting in accordance with the cultural values, typical for clan or adhocracy culture, is ensured by modern project management methodologies. The hierarchy or market culture creates standards of behaviour and the project manager's position presented in the traditional project management methodologies.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / KPiSP)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2012
No4 (26)
Pages39-52
Keywords in PolishKultura organizacyjna, Zarządzanie projektem, Metodyka prowadzenia projektu
Keywords in EnglishOrganisational culture, Project management, Methodology of the project management
Abstract in PolishW artykule przedstawiono relacje między cechami kultury organizacyjnej a metodykami prowadzenia projektów. Podkreślono przy tym atrybuty tzw. kultury projektowej oraz dokonano ogólnej charakterystyki praktykowanych podejść do zarządzania projektami. Mając na uwadze typologię kultur według Camerona i Quinna stwierdzono, że postępowanie zgodne z wartościami kulturowymi charakterystycznymi dla kultury o typie klanu lub adhokracji gwarantują metodyki nowoczesne. W organizacjach o kulturze hierarchii lub rynku standardy zachowań i pozycja kierownika projektu odpowiada ujęciu prezentowanemu w tradycyjnych metodykach zarządzania projektami.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*4 (2016-03-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back