Analiza i ocena stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Hanna Adamiczka , Bartosz Adamiczka

Abstract

This paper presents the role of transport in urban agglomeration together with an analysis of transport in Wrocław. It shows the system of tramways and buses which is large but without a particular scheme. It also shows rapidly growing the Wroclaw Municipal Bicycle network which is an alternative to cars, but which needs the modernization of cycle paths. Then, the paper discusses the survey “Analysis of communication system in Wrocław” which shows that users are dissatisfied with the public transport and in consequence cars are perceived as the most effective way of transport. Residents are open to solutions other than private transport, but infrastructure is perceived as very bad. Furthermore, the article demonstrates solutions to similar difficulties introduced in Poland and worldwide like: underground, city rail and suburban rail, free public transport, car sharing and municipal bicycles, water transport, park&ride and traffic calming. Finally, the article points out the opportunities for adapting the aforementioned solutions in Wrocław, and outlines previous attempts of solving the problem that has appeared so far
Author Hanna Adamiczka (WUE)
Hanna Adamiczka,,
- Wroclaw University of Economics
, Bartosz Adamiczka
Bartosz Adamiczka,,
-
Other language title versions Public transport in Wrocław: analysis and assessment of the present situation with perspectives of development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No408
Pages11-35
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishWrocław, komunikacja, transport zbiorowy, infrastruktura, komunikacja alternatywna
Keywords in EnglishWrocław, transportation, public transport, infrastructure, alternative transport
Abstract in PolishArtykuł przedstawia rolę, jaką odgrywa komunikacja w aglomeracji miejskiej, z analizą komunikacji w mieście Wrocław. Przeanalizowane jest działanie linii tramwajowych i autobusowych, które gęsto oplatają miasto, ale nie mają konkretnego układu. Ukazany jest również prężnie rozwijający się Wrocławski Rower Miejski, który jest alternatywą dla samochodów, jednak do właściwego funkcjonowania potrzebuje modernizacji dróg rowerowych. Następnie omówiona jest ankieta pt. „Analiza systemu komunikacji we Wrocławiu”, z której wynika, że użytkownicy są niezadowoleni z komunikacji miejskiej, przez co samochód postrzegany jest jako najefektywniejszy środek transportu. Obywatele są otwarci na rozwiązania inne niż transport prywatny, ale infrastruktura komunikacyjna jest bardzo źle oceniania. Następnie wskazane są rozwiązania podobnych problemów w Polsce i na świecie, takie jak: metro, kolejki śródmiejskie i podmiejskie, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, carsharing oraz rowery miejskie, transport wodny, system park&ride czy uspokojenie ruchu. Na końcu nakreślono możliwości adaptacji zewnętrznych pomysłów na gruncie wrocławskim oraz omówiono dotychczasowe próby rozwiązania problemu
DOIDOI:10.15611/pn.2015.408.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamiczka_Adamiczka_Analiza_i_ocena_stanu_obecnego.pdf 2,89 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back