Wartości moralne przywódcy organizacyjnego

Łukasz Haromszeki , Dorota Molek-Winiarska

Abstract

The article presents a study on the role of ethical values among 348 effective organizational leaders in Poland. It compares the levels of ethical values and Machiavellianism and the use of ethical and non-ethical influence tactics. The results show that the relation between the level of ethical values and the level of Machiavellianism is very weak and in fact leaders who have high levels of ethical values can also be Machiavellians. Moreover, the Machiavellian leaders are prone to suppress the truth but they do not lie for the sake of the organization, whereas the leaders with high levels of ethical values are more prone to lie for the good of the organization, but they do not suppress the truth. The Machiavellian leaders use more of both ethical and non-ethical influence tactics. The results of this study show that the relations between ethical values and Machiavellianism and the use of manipulation tactics by the effective leaders are ambiguous and may be moderated by some other personality or situational factors.
Author Łukasz Haromszeki (MISaF / IOaM / KZK)
Łukasz Haromszeki,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
, Dorota Molek-Winiarska (MISaF / IOaM / KZK)
Dorota Molek-Winiarska,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsEthical values of the organizational leader
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages57-74
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishlider, przywództwo, wartości moralne, manipulacja, makiawelizm
Keywords in Englishleader, leadership, ethical values, manipulation, Machiavellianism
Abstract in PolishArtykuł prezentuje badania roli wartości moralnych wśród 348 przywódców w organizacjach w Polsce. Skonfrontowano poziom wyznawanych wartości moralnych z poziomem makiawelizmu oraz etycznymi i nieetycznymi taktykami wpływu stosowanymi wobec podwładnych lub współpracowników. Wyniki pokazały, że nie istnieje związek pomiędzy poziomem wartości moralnych a makiawelizmem. Przywódcy, którzy cenią sobie wysoko wartości moralne, mogą również być makiawelistami. Przywódcy o skłonnościach makiawelicznych są gotowi zatajać prawdę, ale nie oszukiwać dla tzw. dobra organizacji, osoby zaś z wysokim poziomem wartości moralnych gotowe są oszukiwać, ale nie zatajać informacje. Przywódcy o skłonnościach makiawelicznych częściej niż osoby moralne stosują etyczne i nieetyczne taktyki manipulacyjne. Zależności między wyznawanymi wartościami moralnymi a makiawelizmem i stosowaniem taktyk manipulacji u skutecznych liderów są niejednoznaczne i być może moderowane przez inne czynniki osobowościowe i sytuacyjne.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Harmoszeki_L_Molek-Winiarska_D_Wartosci_Moralne_Przywodcy_Organizacyjnego_2018.pdf 810,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back