Ryzyko w tradycyjnych i zwinnych metodykach zarządzania projektami informatycznymi

Joanna Bryndza

Abstract

Risk management is a very important process in all IT projects, which is underestimated, especially in agile methodologies. The article underlines the important role of risk assessment and management in IT project management process, in terms of traditional and agile methodologies. The lack of consensus on risk management in agile methods causes demand on seeking solutions and possible methods. This article presents some specific features of agile methods that influence the risk management process. As an effect, it is necessary to use appropriate methods so that they do not lose the benefits of agility. The aim of this article is to present a risk management approach in traditional and agile methodologies as well as an indication of the possibility of using selected risk assessment methods in agile projects.
Author Joanna Bryndza (MISaF / IBI / DIT)
Joanna Bryndza,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsRisk in agile and traditional methodologies of IT projects management
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie projektami informatycznymi, ryzyko w projektach IT, ocena ryzyka, metodyki zarządzania projektami IT
Keywords in EnglishIT project management, IT projects risk, risk assessment, IT projects management methodologies
Abstract in PolishZarządzanie ryzykiem w projekcie jest niezwykle istotnym procesem, który jest często bagatelizowany, zwłaszcza w odniesieniu do metodyk zwinnych. W artykule wskazano na istotną rolę oceny i zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania projektem informatycznym w przypadku realizacji przedsięwzięcia zarówno w metodykach tradycyjnych, jak i zwinnych. Brak konsensusu w zakresie zarządzania ryzykiem w metodykach zwinnych sprawia, że konieczne jest poszukiwanie rozwiązań i możliwych do zastosowania metod. W artykule przedstawiono pewne specyficzne cechy metodyk zwinnych mające wpływ na proces zarządzania ryzykiem. Sprawiają one, że konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod, tak aby nie utracić korzyści wynikających ze zwinności. Takimi metodami są np. macierz prawdopodobieństwo/wpływ czy wykres spalania ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do zarządzania ryzykiem w metodykach tradycyjnych i zwinnych, a także wskazanie możliwości zastosowania wybranych metod oceny ryzyka w projektach realizowanych zwinnie.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.3.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bryndza_Ryzyko_w_tradycyjnych_i_zwinnych_metodykach.pdf 391,74 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back