Zrównoważona karta wyników dla organizacji nienastawionych na zysk na przykładzie muzeum

Maria Nieplowicz

Abstract

Non-profit organizations should clearly identify the results of their actions and not only have the plan and the initiatives they intend to do. Their effective action will convince donors or taxpayers that they have appropriately allocated funds to support them. A lot of researchers point out that the performance measurement and management concepts, including the Balanced Scorecard, are implemented in non-profit organizations. Literature specifies the use of these concepts in museums in many countries around the world, such as Belgium, Italy, Spain, Japan and Portugal. Therefore, the main purpose of the article is to present the essence of the Balanced Scorecard for non-profit organizations and to analise the Balanced Scorecard for the Historical Museum of Cracow. In this article, the following research methods were used: literature research, the analysis of the general regulations (museum law), and case analysis.
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe balanced scorecard for nonprofit organisations on the example of the museum
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages276-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona karta wyników, organizacje non profit, muzeum
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, non-profit organisations, museum
Abstract in PolishOrganizacje nienastawione na zysk powinny jasno określać rezultaty swoich działań, a nie posiadać jedynie plany i inicjatywy, które zamierzają realizować. Ich skuteczne działanie przekona ofiarodawców czy podatników, że właściwie przeznaczyli środki finansowe na ich wsparcie. Wielu badaczy wskazuje, że koncepcje nurtu performance measurement and management, w tym zrównoważona karta wyników, są wdrażane w organizacjach non profit. W literaturze przedmiotu są wskazywane przykłady stosowania tych koncepcji w muzeach w wielu krajach na świecie, np. w Belgii, we Włoszech, w Hiszpanii, Japonii czy Portugalii. W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty zrównoważonej karty wyników dla organizacji nienastawionych na zysk oraz dokonanie analizy zrównoważonej karty wyników dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, analizę regulacji prawnych (ustawa o muzeach) oraz analizę przypadku.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42271
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nieplowicz_Zrownowazona_karta_wynikow_dla_organizacji.pdf 801,69 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back