Aktywowanie kosztów jako element manipulacji wynikiem finansowym

Karolina Mosiołek

Abstract

The main purpose of this article is to explain the notion of activating costs in balance sheet and its connection with financial result’s manipulations. Costs are an integral part of every company. If there were no costs in a business activity, there would be no income. Costs lower financial result, but according to law and accounting principles it is possible to show them in a balance sheet. This action will not affect financial result by lowering it. The definition of the cost in Polish law is quite wide – there is a bit of freedom and discretion, and that is why this action may be used to manipulate in order to show a better image of a company.
Author Karolina Mosiołek (WUE)
Karolina Mosiołek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsActivating costs as a tool of financial result’s manipulation
Pages86-93
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishkoszty, aktywowanie kosztów, bilans, rachunek zysków i strat, zasady rachunkowości, kreatywna rachunkowość
Keywords in Englishcosts, activating costs, balance sheet, income statement, accounting principles, creative accounting
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska aktywowania kosztów oraz jego związku z możliwością manipulacji wielkością wyniku finansowego. Koszty są nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Bez ich ponoszenia nie byłoby możliwe uzyskanie przychodów wynikających ze sprzedaży towarów lub usług. Zmniejszają one wysokość wyniku finansowego, jednak zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości część z nich można wykazać w bilansie, tym samym nie obciążając wyniku finansowego. Dość duża swoboda, szeroka definicja kosztu w prawie bilansowym oraz spora uznaniowość sprawiają, że aktywowanie kosztów może stać się narzędziem manipulacji wynikami przedsiębiorstwa.
Languagepl polski
File
Mosiolek_Aktywowanie_kosztow_jako_element_manipulacji_wynikiem.pdf 751,09 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back