O podstawach wyboru strategii w sektorze usług

Marek Prymon

Abstract

The aim of the paper is to present a critical analysis of traditional approaches to organization strategies in the service sector. With respect to this sector it is common practice to use as a paradigm a set of services attributes, which a base to identify the service strategies. It is in accordance with the tradition of planning school to use the diagnosis of the dichotomy – the organization vs. the environment as a premise for the choice of the strategy. For needs of diagnosing the sectors and their features and structures, a broad list of universal criteria is applied. The use of these criteria can be called an „etic” approach, to borrow the name from the field of intercultural studies. Alternative to the use of universal criteria is an „emic” approach, which provides for a description of the sector using criteria that are designed especially for the sector. Industry specifics of a sector leads many authors to proposals of generic strategies. In the paper the author criticizes the service attributes paradigm and the widely accepted strategic recommendations for organizations in the service sector. On the basis of the revised concept of service attributes, the author proposes his own approach to strategic choices in the service sector.
Author Marek Prymon (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Marek Prymon,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages499-507
Keywords in Polishstrategia organizacji, otoczenie rynkowe, generic strategies, sektor usług
Keywords in Englishorganization strategy, market environment, generic strategies, service sector
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy tradycyjnych podejść do strategii organizacji w sektorze usług. W odniesieniu do tego sektora stosuje się powszechnie jako paradygmat pewien zespół atrybutów i atrybuty te stanowią podstawę wyróżniania strategii usług. Jest to zgodne z tradycją szkoły planistycznej – przyjmowania diagnozy dychotomii: organizacja-otoczenie jako przesłanki wyboru strategii. Dla potrzeb diagnozowania sektorów, ich struktur i cech stosuje się bogatą listę kryteriów uniwersalnych. Stosowanie tych kryteriów można nazwać podejściem typu „etic”, zapożyczając to okre- ślenia z metodologii badań międzykulturowych. Alternatywą dla idei użycia kryteriów uniwersalnych jest też podejście typu „emic”, w ramach którego opis sektora dokonywany jest poprzez kryteria tworzone dla tego sektora. „Branżowa” specyfika sektora skłania wielu autorów do propozycji tzw. podstawowych strategii (generic strategies), specyficznych dla sektora. Autor dokonuje krytycznej analizy paradygmatu atrybutów usług i proponowanych zwykle rekomendacji dla strategii organizacji w sektorze usług. Na tle zweryfikowanej koncepcji atrybutów oraz na tle doświadczeń firm usługowych na rynkach globalnych, proponuje własne podejście do wyborów strategicznych w sektorze usług.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back