A Globally Competitive Local Cluster: Analysis of Video Game Industry in Wroclaw, Poland

Michał Ksiądzyna

Abstract

The article presents analysis of the competitiveness of the video games industry cluster in Wroclaw, Poland using Michael Porter's national diamond, SWOT analysis, network analysis and cluster benchmarking in order to highlight the local qualities and possibilities to develop a global competitive advantage of the video game industry cluster. The analysis was preceded by an overlook of the global video game industry, highlighting the possibilities, especially for market growth through the lens of devices used to play games as well as through the lens of the geographical nature of market growth.
Author Michał Ksiądzyna (WUE)
Michał Ksiądzyna,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsGlobalnie konkurencyjny lokalny klaster: analiza branży gier wideo we Wrocławiu (Polska)
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2018
No32
Pages214-227
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish analiza klastrów, azjatycki rynek mobilnych gier wideo, branża gier wideo, Wrocław, e-sport, gry wideo, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna
Keywords in EnglishAsian mobile games market, augmented reality, cluster analysis, e-sport, video games, video game industry, Wroclaw, virtual reality
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę konkurencyjności klastra branży gier wideo we Wrocławiu (Polska), przy użyciu metody diamentu Portera, analizy SWOT, analizy sieciowej oraz benchmarkingu klastrów, w celu naświetlenia lokalnych charakterystyk i możliwości rozwoju globalnie konkurencyjnego klastra gier wideo. Analizę poprzedzono przedstawieniem perspektywy globalnego rynku gier wideo z naświetleniem możliwości, zwłaszcza wzrostu rynku, a szczególnie pod kątem urządzeń wykorzystywanych do gier wideo oraz przez pryzmat geograficznego charakteru rozwoju rynku.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2018.4.20
Languageen angielski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 04-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 04-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back