Potencjał kooperencyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Małgorzata Januszewska , Mirosław Januszewski

Abstract

The cooperence of enterprises represents new and still not fully understood economic phenomenon constituting an alternative for the separately analyzed mechanisms of competition and cooperation. The objective of the paper is to provide characteristics of cooperential relations and cooperential potential of spa enterprises. The analysis was based on the method suggested by J. Cygler. The conducted research confirms that spa sector is characterized by average cooperential potential, while the studied spa enterprises feature low potential. It may be assumed that in the years to come spa enterprises will strengthen their cooperential relations since they generate significant advantages for the parties involved
Author Małgorzata Januszewska (EMaT / DMaTM)
Małgorzata Januszewska,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Mirosław Januszewski
Mirosław Januszewski,,
-
Other language title versionsCooperential potential of spa enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages265-273
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkooperencja, potencjał kooperencyjny, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe
Keywords in Englishcooperence, cooperential potential, spa enterprise
Abstract in PolishKooperencja przedsiębiorstw jest nowym i słabo poznanym zjawiskiem gospodarczym, stanowiącym alternatywę dla rozpatrywanych odrębnie mechanizmów konkurencji i kooperacji. Celem artykułu jest charakterystyka relacji i potencjału kooperencyjego przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Za podstawę analizy przyjęto metodę zaproponowaną przez J. Cygler. Z analizy wynika, że sektor uzdrowiskowy charakteryzuje się średnim potencjałem kooperencyjnym, a badane przedsiębiorstwa uzdrowiskowe niskim. Można przypuszczać, że w najbliższych latach przedsiębiorstwa uzdrowiskowe będą zacieśniać więzi kooperencyjne, gdyż generują one znaczne korzyści dla zaangażowanych stron
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.24
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41575
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Januszewska_Potencjal_kooperencyjny_przedsiebiorstw_uzdrowiskowych.pdf 404,85 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back