Renesans koncepcji budżetowania od zera

Marcin Kowalewski

Abstract

Purpose – The main aim of this paper is the critical analysis of new approach to zero-based budgeting. This concept of budgeting, over 40 years after its creation, is enjoying a renaissance. There are discussed the dissatisfaction of traditional budgeting, the brief history of zero-base budgeting, the zero-base budgeting process and new approach to this concept. Design/methodology/approach – Literature review, deduction. Findings – Zero-base budgeting is an interesting alternative to traditional budgeting. Zero-base budgeting means to plan company activity “from scratch” – from zero. It is not only a powerful tool for cost management and continuous improvement, but unique mind-set shift that upends managers default assumptions. Originality/value – Zero-base budgeting is an another concept that emphasizes the changes in operational planning of enterprise activity nowadays
Author Marcin Kowalewski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Kowalewski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages447-455
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoncepcja budżetowania od zera, budżetowanie w przedsiębiorstwie
Keywords in Englishzero-base budgeting, enterprise
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest krytyczna analiza koncepcji budżetowania od zera, która ponownie po ponad czterdziestu latach od jej powstania przeżywa swój renesans. W artykule zostanie zaprezentowana krytyka tradycyjnego podejścia do budżetowania, historia budżetowania od zera wraz z jego podstawowymi założeniami, a także nowe podejście do tej koncepcji, które może na stałe wkomponować się w systemy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik – Budżetowanie od zera jest ciekawą alternatywą wobec tradycyjnego krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się wyłącznie jako jednorazowego procesu ukierunkowanego na redukcję kosztów, ale jako istotnego, koherentnego elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Oryginalność/wartość – Budżetowanie od zera to kolejna koncepcja zmieniająca podejście do planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie, która wyraźnie wpisuje się w naukową dyskusję na temat zmian i kierunków rozwoju współczesnego budżetowania
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-43
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475
Languagepl polski
File
Kowalewski_Renesans_ koncepcji_ budżetowania2017.pdf 313,12 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-06-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back