Dobór szczepu Aspergillus niger w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego z sacharozy

Ewa Walaszczyk , Waldemar Podgórski , Elżbieta Gąsiorek

Abstract

The aim of the work was to select Aspergillus niger strain for oxalic acid biosynthesis in periodic submerged culture with sucrose as carbon source. There were five A. niger strains tested: S, X, W78B, W78C and C12 in synthetic medium containing sucrose in concentration of 150 g dm-3 diluted with tap water. Cultivations were conducted on a shaker in 30°C. Medium pH was regulated at 6. The main parameter of strain selection was chemical selectivity of the process. The highest value of this parameter, 69.8%, was obtained in cultivation with strain W78C, where final oxalic acid concentration was 33.5 g dm-3, volumetric rate of product formation 2.39 g dm-3 d-1, and substrat yield 22.3%. Chemical selectivity in processes with other strains was between 46.5-60.9%. In conclusion, strain A. niger W78C was recognised as the best for oxalic acid biosynthesis from sucrose
Author Ewa Walaszczyk (EaE / IChaFT / KBORS)
Ewa Walaszczyk,,
- Katedra Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywczych
, Waldemar Podgórski (EaE / IChaFT / KBORS)
Waldemar Podgórski,,
- Katedra Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywczych
, Elżbieta Gąsiorek (EaE / IChaFT / KBORS)
Elżbieta Gąsiorek,,
- Katedra Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywczych
Other language title versionsAspergillus niger strain selection for oxalic acid biosynthesis from sucrose
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No411
Pages133-139
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishkwas szczawiowy, biosynteza, Aspergillus niger, sacharoza, dobór szczepu
Keywords in Englishoxalic acid, biosynthesis, Aspergillus niger, sucrose, strain selection
Abstract in PolishCelem pracy był dobór szczepu Aspergillus niger w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego metodą okresowej hodowli wgłębnej w podłożu z sacharozą jako źródłem węgla. W badaniach stosowano pięć szczepów A. niger: S, X, W78B, W78C i C12. Hodowle prowadzono w podłożu syntetycznym, w którym sacharozę rozcieńczano wodą wodociągową do stężenia 150 g dm-3. Badania prowadzono na wstrząsarce posuwisto-zwrotnej w temperaturze 30°C. Odczyn podłoża ustalano i regulowano na poziomie 6. Jako kryterium przydatności szczepu do procesu biosyntezy kwasu szczawiowego przyjęto współczynnik homofermentatywności. Najwyższą wartość tego parametru: 69,8% uzyskano w hodowli ze szczepem W78C, w której maksymalne stężenie kwasu szczawiowego wyniosło 33,5 g dm-3, szybkość tworzenia produktu 2,39 g dm-3 d-1, a wydajność substratowa 22,3%. W przypadku pozostałych szczepów współczynnik homofermentatywności procesu przyjmował wartości w zakresie 46,5-60,9%.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.411.12
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Walaszczyk_Dobor_szczepu_Aspergillus_niger_w_procesie.pdf 559,9 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back