Przemiany instytucjonalnej pomocy społecznej w Polsce w latach 2006-2013

Małgorzata Kwiatkowska

Abstract

Social assistance to approprietly carry out its role which is to enable citizens to overcome difficult situations in lives, should have an adequate organizational structure. For that purpose institutions of social assistance providing temporary as well as 24-hour care are formed. Diversified character of provided services and the scale of services provided as well as changes in the structure of target recipients of services force also changes in the system of care and advisory institutions. The aim of the article is to show the most important directions of changes which have taken place in the institutional system of social assistance in the recent years. In the theoretical part of the article the author makes a comparison of social assistance institutions, and in the analytical part she uses simple statistical methods studying the dynamics and the structure of a given phenomenon presenting the results in tabular and graphical form. Analysed data come from the annual reports of the Ministry of Labour and Social Policy from the granted benefits of social assistance − monetary, in kind and services (MPiPS- 03) in the years 2006- 2013. On their base it is possible to state that social assistance in the institutional scope is assuming more and more extended character, and there are more and more communes led by non-public entities in its structure
Author Małgorzata Kwiatkowska (EMaT)
Małgorzata Kwiatkowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsTransformations of the institutional social assistance in Poland in the years 2006-2013
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (3)
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpomoc społeczna, instytucje pomocy społecznej, usługi publiczne
Keywords in Englishsocial assistance, institutions of social assistance, public services
Abstract in PolishPomoc społeczna, by pełniła swoją funkcję, jaką jest umożliwienie przezwyciężania obywatelom trudnych sytuacji życiowych oraz zapewnienie godnej egzystencji, powinna mieć odpowiednią strukturę organizacyjną. W tym celu tworzone są instytucje pomocy społecznej świadczące opiekę zarówno doraźną, jak i całodobową. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych kierunków zmian, jakie zaszły w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej w ostatnich latach. Analizowane dane pochodzą ze sprawozdań rocznych MPiPS z udzielonych świadczeń pomocy społecznej (MPiPS-03) za lata 2006-2013. Na ich podstawie można stwierdzić, iż pomoc społeczna w zakresie instytucjonalnym przybiera coraz bardziej rozbudowany charakter, a w jej strukturze coraz częściej występują jednostki gminne prowadzone przez podmioty niepubliczne
DOIDOI:10.15611/sie.2015.1.02
Languagepl polski
File
Kwiatkowska_Przemiany_instytucjonalnej_pomocy_spolecznej_w.pdf 524,45 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back