Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa

Grzegorz Szymański , Barbara Mróz-Gorgoń , Agata Stasiak

Abstract

Advergames are an increasingly popular advertising tool in the modern advertising market. The main purpose of this study is to identify the acceptance level and analyze players' opinions in relation to advergaming. A questionnaire was carried out, which allowed to indicate significant trends in the subject, as well as to obtain answers to the questions asked. Analyzing the results obtained, it can be concluded that gaming ads are not fully accepted by players. Only 15.2% accept it, and for 24.3% they are indifferent. In the area of gender influence on opinions, it can be stated that gender is important in identifying the behaviour of players. In some areas the differences are great and there are no differences in others. Advergames is an effective marketing innovation that, thanks to the connection to the internet, allows ubiquitous and adequate access to the recipients.
Author Grzegorz Szymański
Grzegorz Szymański,,
-
, Barbara Mróz-Gorgoń (ES / IM / DPM)
Barbara Mróz-Gorgoń,,
- Department of Principles of Marketing
, Agata Stasiak
Agata Stasiak,,
-
Other language title versionsAdvergaming as an Innovative Advertising Form
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (52)
Pages225-233
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje marketingowe, advergaming, gry reklamowe, in-game-ads
Keywords in Englishmarketing innovations, advergaming, advertising games, in-game-ads
Abstract in PolishAdvergames są coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem promocji we współczesnym rynku reklamowym. Głównym celem artykułu jest identyfikacja stopnia akceptacji i analiza opinii graczy w stosunku do advergamingu. Przeprowadzono badanie ankietowe, które pozwoliło na wskazanie istotnych trendów w temacie przedmiotu, a także na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Analizując uzyskane wyniki, można wnioskować, że reklamy w grach są nie są w pełni akceptowane przez graczy. Jedynie 15,2% je akceptuje, a dla 24,3% są obojętne. W obszarze wpływu płci na opinie, można stwierdzić, że płeć ma znaczenie przy identyfikacji zachowania graczy. W niektórych płaszczyznach różnice są znaczne, a przy innych znikome. Advergames to skuteczna innowacja marketingowa, która dzięki powiązaniu z internetem pozwala na wszechobecny i odpowiedni dostęp do odbiorców.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.52-21
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back