Wpływ wypłat dywidend na strukturę kapitału wybranych spółek giełdowych w latach 2005-2017

Anna Dada

Abstract

The subject of this paper was to point out that regularly paid dividends on a long– term basis do not result in a significant reduction of the capital. Two research samples were the basis for this analysis. The first included companies that were making uninterrupted payments of dividends from the profits they generated between 2005 and 2017. The second research sample included companies that did not pay dividends more than four times during the examined period. It has been stated that dividend companies show less variation of the capital structure in comparison to non-dividend companies. The value of payments was not the major determinant of capital structure changes. Both capital stock and dividends are only components of the company’s financial strategy.
Author Anna Dada (ES / DF)
Anna Dada,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe influence of dividend pay¬ment on the capital structure of selected listed companies over the period 2005-2017
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages73-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdywidenda, struktura kapitału, spółki giełdowe
Keywords in Englishdividend, capital structure, listed companies
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania było wskazanie, że regularnie wypłacane dywidendy w długim okresie nie skutkują istotnym zmniejszeniem zasobów kapitałowych. Podstawę analizy stanowiły dwie próby badawcze. Pierwsza obejmowała spółki dokonujące nieprzerwanych wypłat dywidend z zysków wygospodarowanych w latach 2005-2017. Druga próba badawcza zawierała natomiast spółki, które nie wypłacały dywidend więcej niż czterokrotnie w analizowanym okresie. Zaobserwowano, że spółki dywidendowe wykazują mniejszą zmienność struktury kapitału aniżeli niedywidendowe. Wartość wypłat nie stanowiła natomiast głównej determinanty zmian struktury kapitału. Wysokość zarówno zasobów kapitału, jak i wypłat dywidend stanowi jedynie komponent strategii finansowej przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dada_Wplyw_wyplat_dywidend_na_strukture_kapitalu.pdf 423,56 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-01-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-01-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back