Repozytorium WIR (Wiedza – Informacja – Repozytorium) - centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego pracowników i doktorantów - gromadzi, archiwizuje i prezentuje informacje o potencjale naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2013.

Rejestrację publikacji w bazie reguluje Zarządzenie nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie obowiązku dokumentowania dorobku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ewidencjonowaniu w Repozytorium WIR podlegają publikacje autorstwa pracowników i doktorantów Uczelni: monografie podręczniki skrypty redakcje książek rozdziały z wydawnictw zwartych referaty opublikowane w materiach konferencyjnych artykuły z czasopism o charakterze naukowym i popularno-naukowym raporty tłumaczenia patenty

Repozytorium WIR stanowi kontynuację spisów bibliograficznych, tworzonych przez pracowników Biblioteki od początku istnienia Uczelni. Dane rejestrowane w Repozytorium WIR służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku piśmienniczym Uczelni oraz przekazywane są do Polskiej Bibliografii Naukowej - Modułu Sprawozdawczego.

KONTAKT:
Agnieszka Draminska, e-mail: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl
ozon@ue.wroc.pl